Dědění stylů
Vytváření rozsáhlých menu je usnadněno pomocí funkce “Dědění stylů”

Projektový manžer obsahuje čtyři položky globálních stylů:
  • Styl hlavního menu: atributy této větve popisují vzhled a vlastnosti hlavního menu
  • Styl podmenu: atributy této větve popisují vzhled a vlastnosti všech podmenu (*s výjimkou stromových menu)
  • Styl položek hlavního menu: atributy této větve popisují vzhled a vlastnosti položek hlavního menu
  • Styl položek podmenu: atributy této větve popisují vzhled a vlastnosti položek všech podmenu (*s výjimkou stromových menu)

Změna libovlného atributu v globálním stylu je okamžitě aplikována na všechna podmenu. Například: je-li změněna barva pozadí globálního stylu podmenu, tato nová barva je aplikována na všechna podmenu s výjimkou těch podmenu, které mají explicitně nastavenu jinou barvu pozadí než jaká je v globálním stylu. Vždy je možné u vybraných podmenu nasatavit jiné vlastnosti než jaké jsou v globálním stylu a naopak je vždy možné nechat opět zdědit původní hodnotu z globálního stylu.

Podívejte se diagram pro lepší porozumnění

  Mapa stránek Domů Stáhnout Objednat Verze programu Ukazky témat Ukázky menu FAQ Dokumentace Podpora Ostatní produkty O nás 
©2006-2014 MP Software -   MP Software, the MP Software logo, Agama Web Menus and Agama Web Buttons are trademarks of MP Software company.